Soms moet je even stil staan

om verder te komen

Herken je jezelf hierin?

Je hebt hart voor het onderwijs-vak.
Je bent niet voor niets leerkracht of docent geworden.
Toch merk je dat het regelmatig niet lekker loopt.
Je school voert vernieuwingen door en jij moet daar iets mee


 

 

 

Is dit waar je tegenaan loopt?

Er heerst onrust in de klas.
Leerlingen doen niet wat je vraagt en dat 
geeft een paniekgevoel.
Je voelt je regelmatig gefrustreerd, bezorgd of boos.
Je ervaart werkdruk en vindt het lastig je grenzen te bewaken. 

 

  

 

Coaching voor leraren

En is dit wat je wilt?

 

Met zelfvertrouwen en plezier je vak uitoefenen
Ontspannen communiceren met impact
Duurzaam reïntegreren vanuit burn-out 
Inzichten en handvatten om klassenmanagement te optimaliseren

 

Contact opnemen

 

Inzichten, praktische handvatten en inspiratie!

Van negatief en lastig naar positief denken en doen, plezier en succes.

Gebruikmakend van
Expliciete Directe Instructie
NLP
Teach like a Champion  
Roos van Leary
Stephen Covey
Video-coaching
Voice Dialogue
Vijf rollen van de leraar

 

Coaching helpt bij het voorkomen van uitval

Een persoonlijk traject is voor iedereen anders. De ontwikkelingsvraag is leidend voor mijn coaching.

Na een intake gesprek vindt altijd een 3-gesprek plaats met de gecoachte en zijn/haar leidinggevende indien coaching vanuit de werkgever wordt vergoed. In gezamenlijk overleg stemmen we het vervolg af in een plan van aanpak, met als inzet duurzaam resultaat.

Een gemiddeld coachtraject bestaat uit 5 sessie op regelmatige basis. In de begeleiding wisselen gesprek en ervaringsgericht werken elkaar af. Altijd met aandacht en ruimte voor het tempo waarbij jij je prettig voelt.

Kosten voor coaching kunnen veelal worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Werkgevers vergoeden veelal coaching vanuit goed werkgeverschap, ‘scholingsbudget’ als het gaat om preventie, re-integratie of persoonlijke ontwikkeling.
Vraag hier eens naar bij de werkgever. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt coaching ervaren als een waardevolle investering in jezelf.

 

Wil jij je doel bereiken?

Locatie van de gesprekken

Coach gesprekken duren gemiddeld 1 ½ @ 2 uur en vinden plaats op school of in de gespreksruimte in Heemstede.

 

Waar kan ik jou mee helpen?

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan direct contact met me op.