COMMUNICEER MET IMPACT!

Effectief communiceren is het uitwisselen van informatie én de gewenste uitkomst realiseren.

EEN ANDER, KLAS OF TEAM SNELLER KUNNEN ENTHOUSIASMEREN EN MEEKRIJGEN, HOE DAN? 

Wil je de ander of je team ‘meekrijgen’ in plaats van weerstand ontmoeten? Wil je meer van de ander gedaan krijgen?
Wat betekent het principe ‘eerst relatie, dan prestatie’ voor jouw handelen? Welke mindset en (lichaams)taal? Loop je nu hier nu op vast?

  • Leerling in mijn klas doen niet wat ik vraag.
  • Mijn team zet de hakken in het zand en saboteert verandering.
  • Ik ontmoet weerstand in gesprek met mijn collega(‘s). 

Het traject Communiceren met impact! geeft jou de antwoorden. Een persoonlijkheidsmeting is hiervan onderdeel omdat het ondertitelt wat jou ( of je team) drijft in de communicatie, juist ook als er druk is en het spannend wordt. Hoe daarmee omgaan om effectiever te communiceren. Herken de (non)verbale signalen bij de ander die aangeven wanneer er iets schuurt of mist in de interactie. Dat helpt om in het moment je communicatie te kunnen aanpassen en het gesprek succesvoller te doen verlopen in plaats van volgens de vaste (ineffectieve) interactiepatronen.

Het resultaat: inzichten en direct toepasbare praktische kennis om jouw communicatiestijl verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Communiceren met impact zodat de ander, groep of het team zich vol vertrouwen door jou laat leiden.

Als videocoach (VIB) kan ik als extra optie filmen op de werkplek. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Het uitgangspunt van VIB is de nadruk te leggen op de vastgelegde geslaagde contactmomenten en hierop verder door te werken om zo vaardigheden te versterken. Medewerkers kunnen direct momenten herkennen en benoemen waarin ze het beter hadden kunnen doen, dit is een heel waardevolle vorm van zelfreflectie. Kortom: zicht op wat het effect is van je handelen en progressie gegarandeerd!