TEAMCOACHING & INTERVISIE BEGELEIDING

Veel teamleden en -managers hebben behoefte aan coaching of training om als (tijdelijk) team in een steeds veranderende omgeving te presteren. Hoe met elkaar werken aan een gezamenlijke opdracht én verantwoordelijkheid nemen voor het gezamenlijke resultaat? Hoe bereik je de afgesproken doelstellingen in een sfeer die uitnodigt tot samenwerking? En hoe gaan teamleden met elkaar om als er druk op het systeem komt?  

Stilstaan is vooruitgang. Wat is de leer en verandergeschiedenis van het team. Wat is de rode knop; een situatie waar jullie instinctief op tilt slaan, al dan niet in stilte? Wat is het hardnekkige gedrag waar iedereen graag vanaf zou willen maar wat niet lukt? Dit gedrag heeft altijd een functie voor het systeem als geheel; dus het onderzoeken waard. 

De juiste skill- en mindset ontwikkelen om de ander goed te begrijpen, spiegelen en ‘verstaan’. Elkaar durven aanspreken of feedback geven hoort daarbij. En of je daar meer of minder in slaagt laat de ander je snel genoeg weten (als je goed kijkt en luistert). Kortom de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar maken met elkaar. Het resultaat: het worden van een betere professional, groeien als mens en het bereiken van teamdoelen. 

Intervisie begeleiding
Als intervisor bemoei ik me niet met de inhoud maar richt ik me vooral op jullie groepsproces en manier van bevragen. Het is belangrijk dat er een veilig leerklimaat ontstaat en dat de groep werkt vanuit gelijkwaardigheid. Als die randvoorwaarden er zijn kunnen groepsleden werkervaringen met elkaar bespreken als leermateriaal en elkaar stimuleren zich als professional te blijven ontwikkelen

Waardevolle aanvulling een ACT® TEAM meting
ACT® Teammeting is een unieke online meetmethode die oog heeft voor het individu en het team. Dit meetinstrument geeft richting, inzicht en handvatten bij teamontwikkeling en het maken van een professionaliseringsslag

Zet nu de eerste stap, de rest doen we samen